© 2010 AudioLogs s.p. ¤ Maribor ¤ tel.: +386 2 25 26 266 ¤ www.audiologs.com ¤ e-pošta: info@audiologs.com
AudioLogs projekti / AudioLogs projects
AudioLogs SoC projects
AudioLogs FPGA projects
AudioLogs ARM projects
AudioLogs student projects
Od ideje do izdelka

Kako priti čim hitreje od ideje do izdelka v katerem bodo
uporabljene najnovejše in najbolj zmogljive elektronske
komponente? To so vprašanja, s katerimi se
vsakodnevno srečujemo snovalci sodobnih elektronskih
naprav.
Z novimi pristopi v načrtovanju, testiranju in izvajanju
(tehnoloških postopkov) lahko marsikateri proces zelo
pospešimo. Največje pridobitve prinaša digitalizacija
delovnih postopkov, pri katerih uporabljamo
najsodobnejša načrtovalna okolja ob podpori
računalniške tehnologije.
Zelo znani so racunalniški programi, ki nam pomagajo pri
realizaciji inovativnih zamisli na najsodobnejši način, kot
npr. programi za konstruiranje elektronskih shem, vezij,
njihovo testiranje s tolerancami.
S temi programi simuliramo pogoje, na katere bi naleteli,
če bi stvari v resnici konstruirali, lahko pa simuliramo tudi
uporabo izdelka v raznih aplikacijah.
Digitalna tehnika je neizogbni del vsakdanje prakse. S
prodorom mikrokrmilnikov, ki so vse bolj prisotni na

tržišču, imajo snovalci elektronskih komponent vse več
možnost enostavne uporabe digitalne tehnike.
Digitalni izdelki so vecinoma podprti s komunikacijo v PC
okolju, ki omogoča grafieno obliko uporabe s PC
programi (editorji,merilni..itd).
Vedno pogostejša je uporaba komunikacijskih portov,
od klasičnih serijskih in paralelenih do zelo hitrih usb in
firewire povezav.Nenazadnje pa inernet omogoča zelo
dobro komunikacijo in neomejeno bazo podatkov, hiter
dostop in ažurnost podatkov

Milenko Glavica 9.IX.2002
-projekt,ideja
-razvoj OS
simulacije,
testiranje
-prototip
-izdelek
AudioLogs PA projects